کد مطلب: 39981|گروه: حرف مردم | تاریخ: 1395/06/23-17:59

حرف مردم:

چرا طی این سالها نمایشگاههای پاییزه در شیروان برگزار نمی شود

شهروند؛ چند سالی است که نمایشگاههای پاییزه و بهاره در شیروان تشکیل نمی شود و ما مجبوریم لوازم و التحریر فرزندانمان را با چندین برابر قیمت واقعی بخریم. و آن هم جنس چینی و نامرغوبی که تا چندماه هم پاسخگوی فرزندان ما نیست. مسئولان لطفا پیگیری کنند و بعه فکر مردم بی بضاعت نیز باشند

چرا طی این سالها نمایشگاههای پاییزه در شیروان برگزار نمی شود

©2013 Shirvan News Agency. All Rights Reserved